Toimitusjohtajan tehtävät

TJ on laivan kapteeni, mutta voi tulkita tuulet väärin ja eksyä liian usein konehuoneeseen. Tarkista linjasi, poimi käytännön ohjeet ja toimi oikein!

Toimitusjohtajan tehtävät

Erkki J. Anttila
ISBN: 978-952-5747-01-0
1. painos
Kierreselkä, 250 s.
Hinta: 42 e + alv (8 %)
» Tilaa kirja

Useimmat toimitusjohtajat tekevät suurelta osin vääriä tehtäviä. Kirja perustuu yli tuhannen organisaation kokemuksiin ja siinä käsitellään aihe ja aukeama kerrallaan toimitusjohtajan sata tärkeintä tehtävää.

Toimitusjohtajan tärkein tehtävä on säilyttää organisaation elinvoima pitkällä tähtäimellä.

Esikuvana toimiminen, strateginen suunnittelu, operatiivisten toimintasuunnitelmien vaatiminen, oikeiden sidosryhmien valinta ja hyvä hoitaminen, kannustavan johtamistavan vaatiminen, jatkuvan kehittämisen varmistaminen ja toiminnan riittävä seuranta ja nopea päätöksenteko ovat yrittäjän / toimitusjohtajan keskeisiä tehtäviä. Liian monet toimivat autokuskeina tai apumiehinä tai laskuttajina - kun muut eivät ehdi.

Kirjassa on sata itsenäistä aukeamaa, jossa esitellään kussakin yksi tärkeä tehtävä. Jokaisessa kohdassa on analyysilomake, jolla yrittäjä / toimitusjohtaja saa yksiselitteisen kuvan, mikä on oma tilanne ja miten sitä voisi kehittää. Sivulla on muistiinpanotilaa kehittymispäätöksille.

Kirjaa ei ole pakko lukea kerralla kannesta kanteen, vaan sitä voi käydä läpi aiheittain aukeama kerrallaan, vapaassa järjestyksessä. Jokainen löytää sisällysluettelon perusteella itseään kiinnostavia aiheita.

Muista, että päättämäsi muutokset toiminnassasi pitää myös toteuttaa! Muuten on turha jatkaa lukemista.

Toimitusjohtajan toiminta ja tulokset muuttuvat paremmiksi väistämättä, kun kehittymispäätökset toteutetaan.

Tietoja kirjoittajasta

Kirjoittaja on tekn.tri, kauppat.maist Erkki J. Anttila, joka on toiminut 17 vuoden ajan Tampereen teknillisessä yliopistossa yritystalouden alan laajojen tutkimushankkeiden vetäjänä sekä luennoitsijana. Tutkimushankkeita ovat rahoittaneet yli 100 suomalaista huippuyritystä ja TEKES.

Kansainväliset konferenssiesitelmät ovat käsitelleet asiakaslähtöistä tuotekehitystä, palvelujen laadun parantamista sekä verkostojen yhteistyön kehittämistä.

Lisäksi Anttila on toiminut yrittäjien ja johtajien kouluttajana 10 EU-maassa;  Suomessa mm. Edutechissa, Dipolissa, Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Turun ja Helsingin kauppakorkeakouluissa.

Anttila on toiminut yrityskonsulttina yli 500:ssä yrityksessä; lähinnä pk-yrityksissä hyvin monilla toimialoilla mutta myös esim YIT:ssä ja Rautaruukissa.


Tilaa kirja >> Takaisin